Десетте заповеди на етичния атеист

1. Не вярвай на всичко, което ти казват.
2. Търси познанието и истината непрекъснато.
3. Запознавай другите със Законите на науката.
4. Не забравяй престъпленията, извършени в името на бог.
5. Остави ценно наследство след себе си за поколенията.
6. Живей в мир с другите.
7. Изживей живота си пълноценно.
8. Спазвай своя личен етичен кодекс.
9. Не позволявай намеса на църквата в държавните дела.
10. Подкрепяй хората, които спазват тези десет заповеди.

Short English Version

The Ten Commandments of the Ethical Atheist
1. Thou SHALT NOT believe all thou art told.
2. Thou SHALT seek knowledge and truth constantly.
3. Thou SHALT educate thy fellow man in the Laws of Science.
4. Thou SHALT NOT forget the atrocities committed in the name of god.
5. Thou SHALT leave valuable contributions for future generations.
6. Thou SHALT live in peace with thy fellow man.
7. Thou SHALT live this one life thou hast to its fullest.
8. Thou SHALT follow a Personal Code of Ethics.
9. Thou SHALT maintain a strict separation between Church and State.
10. Thou SHALT support those who follow these commandments.

Коментари

 1. Gravatar stealth
  13:51:32 ч., 12.11.2006 г.
  1

  сега трябва да си напишем и библия и да ходим да проповядваме 🙂

 2. Gravatar Владо Георгиев
  17:19:23 ч., 12.11.2006 г.
  2

  Аз пък съм вярващ християнин и това не ми пречи да съм НАПЪЛНО съгласен с точки 1-8 и 50% съгласен с 9 (има си положителни и отрицателни страни…). Всичко зависи от това какво точно се разбира под „християнин“ – защото за мен тази дума НЕ означава „член на стадо без собствено мнение“.
  Дано да не започвам дълъг флейм, защото не ми е такова намерението :-).

 3. Gravatar Антония
  10:40:00 ч., 13.11.2006 г.
  3

  Именно т. 9 е изключително важна. Както аз не отивам в нечий храм (било то църква, било то джамия) да кажа на събралите се вътре хора: „С кой акъл вярвате в някакъв бог“, така и вярващите не би трябвало да се опитват да ме манипулират. нито директно, нито чрез организациите си, нито чрез държавата. Ужасявам се когато разни политици почнат да говорят „Слава Богу… Бог е с нас… В името Божие“. Първо, защото са лицемерни копелета. Те не вярват в никакъв бог, иначе нямаше да лъжат и крадат. Второ, защото са избрани да ръководят пустата държава не само от вярващите, но и от редовите хора. Които може да имат нещо против цялата тази религия.

  Уверена съм, че съм по-добър човек от 99% от вярващите. Защото наистина не лъжа, не крада, не убивам, уважавам родителите си, не пожелавам жената/мъжа на ближния си… И това го правя не от страх от някакъв бог, а защото съм етична. Защото съм разсъдила сама. А не чакам някой друг (бил той и висша сила) да ми казва какво да правя.

  И flame is lame, нали знаеш 🙂 Твърде много уважам и коментиращите тук, и себе си, че да си позволя напразни спорове!

 4. Gravatar Nick Angelow
  11:34:35 ч., 13.11.2006 г.
  4

  Имаш подкрепата ми, както и Владо между другото. Единствените ми проблеми са с точки 5. и 7. 🙁

Leave a comment