@Rokcafella Разликата в цената е много драматична…

@Rokcafella Разликата в цената е много драматична просто. Тройно по-скъпо да струват в магазин? Не трябва да е така.

Leave a comment