Едно кило гръцка фета свърши за 5 дена – само на с…

Едно кило гръцка фета свърши за 5 дена – само на салата. Превърнах се в лактовегетарианец 🙂

Leave a comment