@lpetkov Когато зависи от мен – нося ужасно семпли…

@lpetkov Когато зависи от мен – нося ужасно семпли обувки, честна дума. Ама от 4-5 години само ме мъчат разни хора 🙁 @dreamkeeper

Leave a comment