@aquarium И аз така, ама от време на време се сблъ…

@aquarium И аз така, ама от време на време се сблъскам случайно с подобен индивид и всеки път съм OMFG, как си оцелял толкова години?!?

Leave a comment