@rpurop На изток (православната църква) е великден…

@rpurop На изток (православната църква) е великден, на запад (и католици, и протестанти, и всички останали) – коледа. Or so I’ve been told.

Comments are closed.