@Shoshko Поръчваме месо редовно от тях, доволни см…

@Shoshko Поръчваме месо редовно от тях, доволни сме.

Comments are closed.