@inks У се почва с двойна връзка от пета горна дуп…

@inks У се почва с двойна връзка от пета горна дупка, възел в средата, едната връзка към трета горна дупка, другата към трета долна.

Comments are closed.