@jenikoleva Сега остава да я науча, че футболът и…

@jenikoleva Сега остава да я науча, че футболът и училищните клюки не трябва да са единствените теми, по които да пише във FB… Oh, well.

Comments are closed.