@aquarium И то в транзитната зона! Пълната програм…

@aquarium И то в транзитната зона! Пълната програма врътнаха – чанти, обувки, всичко. А месец по-рано в Мюнхен въобще не проверяваха багажа.

Comments are closed.