@mdgeorgiev Да! И говоря много отчетливо – приемат…

@mdgeorgiev Да! И говоря много отчетливо – приемат, че не знам български, затова толкова внимавам.

Comments are closed.