Offline

Следващите няколко дни ще съм offline. И много ще се радвам да ми се обаждате по телефона. Доскоро~

Коментари

  1. Gravatar antea
    13:31:53 ч., 14.09.2005 г.
    1

    приеми го за обаждане ;)

Leave a comment