Свързаност #2

Първи wireless постинг!

Коментари

  1. Gravatar zImage
    13:10:44 ч., 14.09.2005 г.
    1

    И даже вече сме на Linux и ще уволним старият 386. Срамота е да имаш 10Mbps и да не можеш да ги употребиш, защото вехтият рутер не може да пропусне повече от 4Mbps :-) За по-geek readers ето за какво става дума: http://openwrt.org/OpenWrtDocs/About

Leave a comment