Вдишай, издишай

Днес малко апокалиптично го давам, но и това ако не е съвпадение… Ето какво прочетох на сайта на ВВС преди малко (сигнализирано от Тото).

Съдържанието на CO2 във въздуха — най-високо от 650 хиляди години насам

Това е заключението на последните европейски изследвания на антарктически лед, взет от 3 километра дълбочина. Според учените глобалното затопляне в момента е изключително силно и няма свой аналог в миналото на планетата. А нивото на океаните се вдига двойно по-бързо отколкото през миналите векове.

Доказателствата за промените в атмосферата идват от лед, взет от Dome Concordia (Dome C), район в Антарктида.

От 1999 г. насам учените, работещи по Европейския проект за проучване на ледниковата кора в Антарктида (European Project for Ice Coring in Antarctica — Epica), са пробили 3 270 m в леда на Dome C, което отговаря на “проникване” в близо 900 000 години назад във времето.

Мехурчетата газ, “заловени” в леда, дават важна информация за състоянието на атмосферата и температурата по онова време.

“Така можем да измерим нивата на въглероден двуокис и метан в дългосрочен план”, казва ръководителят на проекта, Томас Стоукър от Университета на Берн, Швейцария. “Открихме, че съдържанието на въглероден двуокис е около 30%, а на метан — 130% повече отколкото е било когато и да е в историята на земята. И тези показатели растат с невероятни темпове: за въглеродния двуокис това се случва 200 пъти по-бързо отколкото през всеки един период от последните 650 000 години.”

През миналата година екипът на Epica публикува първите си официални доклади. В тях се представят данни за съотношенията на газовете в атмосферата и за температурата преди 650 000 години. С тези проучвания се допълват и разширяват заключенията на учените, работили по проучването на ледената кора край езерото Восток, които “надникват” около 440 000 години назад в миналото. Новите резултати са от жизнено-важно значение, защото преди около 420 000 години се е случила важна промяна в дългогодишните климатични модели на Земята. До тогава планетата е преминавала през 100 000 годишни цикли на редуващи се студени ледникови и топли периоди. Но преди около 420 000 години този модел се е променил, контрастът между топлия и студения период е станал особено силен. Кората на Dome C дава данни за 6 цикъла на заледяване и затопляне — два преди промяната и 4 след нея.

“Установихме много тясна връзка между CO2 и температурата дори и преди 420 000 години”, казва професор Стоукър. “Фактът, че тази връзка се запазва и при прехода между различните климатични периоди, е много силен индикатор за важната роля на въглеродния двуокис в регулацията на климата.”

Сега учените от Epica ще се опитат да извлекат информация за още по-далечното минало на планетата.

Друго проучване пък твърди, че за последните 150 години нивото на световния океан се е вдигало два пъти по-бързо, отколкото през предишните векове. Въз основа на данните за приливите американски учени са направили модел на покачването на морското ниво за последните 100 милиона години. Според този модел сегашният темп на покачване е 2 mm годишно.

“Основната промяна от XIX век насам е все по-масовата употреба на изкопаеми горива и отделянето на парникови газове”, казва Кенет Милър от Университета Рутгерс.

Междуправителственият консултативен съвет по промените в климата е организацията, която събира и обработва научна информация за нуждите на политици и законодатели. Според нейните доклади морското ниво се е вдигнало с по 1-2 mm годишно за последните сто години и ще нарастне с нови 88 cm през XXI век.

Заключението? Направете личен избор. Ние с Тото имаме позиция — и я отстояваме. Не фанатично, разбира се, но подчертано твърдо.

Коментари

 1. Gravatar Антония
  14:17:44 ч., 26.11.2005 г.
  1

  Оказа се, че не е трябвало да чета това инфо чак на BBC — можело е просто да отворя в-к Дневник. Ето избрани URL-та от петъчния брой:

  Нивото на океаните расте, парниковите газове се сгъстяват

  Над 100 тона отровни химикали се носят по рeka Сънхуа

 2. Gravatar Антония
  17:20:45 ч., 27.01.2006 г.
  2

  А днес ВВС съобщи за нов доклад, според който:

  Австралийски учени доказват, че морското ниво се е вдигнало с 19.5 cm между 1870 и 2004 г., като темпът на това увеличение е много по-висок през последните 50 години. … Ако този темп се запази учените предупреждават, че само през настоящия век нивото на Световния океан ще се увеличи с от 28 до 34 cm.

Leave a comment