Най-добрият клиент на света!

Мечтата на всеки рекламист:

hawaiith.jpg

От Words & Pictures.

Leave a comment