2007-08-15 twitts

  • {Страхове} Отивам на зъболекар. И съм се панирала у-жас-но! Мразя. #
  • {Издънки} Пак някой самодеец прави "реклами" на Борола. После рекламистите били виновни… #

Leave a comment