The importance of being малко obsessive

Гледам тази картинка, смея ѝ се, пък решавам да я покажа на zImage:

flu

И провеждаме следния диалог:

– Ето виж, ако не помниш колко зле се чувства човек с грип и как не вярва, че ще го преживее, пък дори не му се иска да го преживее, а ако може направо да легне и да не стане повече, та да не се мъчи…
– А, аз си пазя записките.
– Какви записки?
– Ами последният път като се разболях си водих подробен дневник, в който по часове съм си записал как съм се чувствал и какви симптоми съм имал. Защото нали понякога забравям… да го има записано, ако пак се разболея – да знам къде да проверя какво да очаквам и колко време горе-долу ще го изстрадвам.

Та… И на мен не ми е лесно с този подробен мъж 🙂

Коментари

  1. Gravatar Ch_Tanya
    12:30:09 ч., 28.10.2013 г.
    1

    🙂 The importance of being малко obsessive http://t.co/j311qDKOuL

Leave a comment