Всуе

Когато години наред си предупреждавал, предупреждавал, предупреждавал. Дефинирал си опасността, дал си решение на проблема, настоявал си многократно да се вземат мерки. Но си бил игнориран напълно и съвсем.

И се случи точно това, от което си се опасявал. Бам!

Чувството за вина, че си допуснал да се стигне до тук, е огромно. Въпреки че практически от теб нищо не зависи, въпреки че не си бил пасивен или невнимателен, въпреки усилията, които си положил, въпреки всичко.

Leave a comment