@No_name_No_user Спокойно е… докато не ме фрасна…

@No_name_No_user Спокойно е… докато не ме фраснат с някоя от алтернативните истини. И нали не съм подготвена – лесно рухвам, ридаейки.

Leave a comment