@buhtum Дядото от долния етаж е закачил еднометров…

@buhtum Дядото от долния етаж е закачил еднометрови колони на лаптопа, та като скайпва със сина си и нас ни включва в разговора. @ivginian

Leave a comment