Отварям прозореца да влезе малко въздух, а то една…

Отварям прозореца да влезе малко въздух, а то една малка лястовица влетя. И се „скри“ в завесата. След като цвъкна върху шкафа, де.

Leave a comment