Не мисля, че някой може да гледа по-тъжно от това…

Не мисля, че някой може да гледа по-тъжно от това мокро синекрако бууби, горкото… http://t.co/Y4VQ0wZ1Jm

Leave a comment