@kislorodnamaska А в Брашов все още си има немци и…

@kislorodnamaska А в Брашов все още си има немци и унгарци – повечето табелки са на трите езика. @translucidsense

Comments are closed.