Miscommunication

Мемо от Генералния директор до Изпълнителния директор:

Днес, в 11:00 часа, ще има пълно слънчево затъмнение. Това означава, че слънцето ще се скрие изцяло зад луната за около 2 минути. Тъй като това явление не се случва всеки ден, всички служители на компанията ни могат да го наблюдават от служебния паркинг. Персоналът трябва да е на паркинга в 10:50 ч. Аз ще се обърна към тях с кратка реч, представяща затъмнението. Ще има щанд със защитни очила, които хората ще могат да закупят срещу дребна сума.

Мемо от Изпълнителния директор до Мениджър на отдел:

Днес, в 10:50 ч., целият персонал трябва да се събере на служебния паркинг. Веднага след това ще последва пълно слънчево затъмнение, което ще изчезне за 2 минути. Срещу дребна сума събитието ще бъде обезопасено с очила. Генералният директор ще произнесе кратка реч преди това, за да ни представи допълнителна информация. Това не е нещо, което се случва всеки ден.

Мемо от Мениджъра на отдел до Шеф на екип:

Днес Генералният директор ще произнесе реч, за да скрие слънцето за 2 минути в слънчево затъмнение. Това не е нещо, което се случва всеки ден, затов персоналът ще се събере на служебния паркинг в 10:50 ч. Събитието ще е безопасно ако платите дребна сума.

Мемо от Шефа на екип до Супервайзор:

Десет или единадесет души от персонала да отидат на служения паркинг, където Генералният директор ще затъмни слънцето за 2 минути. Това не се случва всеки ден. Ще бъде безопасно, но ще ви струва една сума.

Мемо от Супервайзора до персонала:

Част от персонала да отиде на служебния паркинг, за да види как Генералния директор изчезва. Жалко, че това не се случва всеки ден.

Получено по мейл от Нено, преведено от Антония 🙂

Leave a comment