Приказка с човекоядец #3

Отново от ЖеКа Синепупырчатый, отново преведено от Антония. По случай Новата година emoticon

Нова година

– Ей ти! – сурово подвикнаха от чинията по Човекоядеца.

– Извинете, – въздъхна Човекоядецът и остави вилицата.

– Беше ли послушен тази година? – строго попитаха от чинията и тупнаха Човекоядеца по пръста с тоягата. Заболя го.

– Послушен бях, послушен! – търпеливо каза Човекоядецът. Болеше го пръста.

– А на мен ми казаха, че си бил непослушник, – странният човек в червени дрехи подозрително изгледа Човекоядеца.

– Лъжат, честна дума! – Човекоядецът постави ръка на гърдите си. Много беше гладен, а пръстът му пулсираше отвътре.

– Добре, де – поомекнаха в чинията. – Вярвам ти. Знаеш ли стихче да изрецитираш?

– Не, – смути се Човекоядецът.

– Лошо, – странният човек гледаше укорително Човекоядеца. – А папкаше ли?

– Не, – по бузата на Човекоядеца се плъзна една сълза. Той зарида.

– Още по-лошо, – огорчиха се в чинията. – Е, какво да правиш. Ето ти подаръче. И отлитам. Целият свят ме чака.

– Как? Къде? – подскочи Човекоядецът. Но беше късно. На чинията беше останала само една ябълка. Човекоядецът въздъхна тежко, плю на пода и започна да гризе плода. В ъгъла на стаята радостно мигаха светлините на елхата. Стремително настъпваше новата 2006 година.

Leave a comment