Симетрия

По принцип не си падам много по аритметиката, но ето тази картинка ме впечатли:

1 * 8 + 1 = 9
12 * 8 + 2 = 98
123 * 8 + 3 = 987
1234 * 8 + 4 = 9876
12345 * 8 + 5 = 98765
123456 * 8 + 6 = 987654
1234567 * 8 + 7 = 9876543
12345678 * 8 + 8 = 98765432
123456789 * 8 + 9 = 987654321

1 * 9 + 2 = 11
12 * 9 + 3 = 111
123 * 9 + 4 = 1111
1234 * 9 + 5 = 11111
12345 * 9 + 6 = 111111
123456 * 9 + 7 = 1111111
1234567 * 9 + 8 = 11111111
12345678 * 9 + 9 = 111111111
123456789 * 9 + 10 = 1111111111

12345679 * 9 = 111111111
12345679 * 18 = 222222222
12345679 * 27 = 333333333
12345679 * 36 = 444444444
12345679 * 45 = 555555555
12345679 * 54 = 666666666
12345679 * 63 = 777777777
12345679 * 72 = 888888888
12345679 * 81 = 999999999

9 * 9 + 7 = 88
98 * 9 + 6 = 888
987 * 9 + 5 = 8888
9876 * 9 + 4 = 88888
98765 * 9 + 3 = 888888
987654 * 9 + 2 = 8888888
9876543 * 9 + 1 = 88888888
98765432 * 9 + 0 = 888888888

1 * 1 = 1
11 * 11 = 121
111 * 111 = 12321
1111 * 1111 = 1234321
11111 * 11111 = 123454321
111111 * 111111 = 12345654321
1111111 * 1111111 = 1234567654321
11111111 * 11111111 = 123456787654321
111111111 * 111111111 = 12345678987654321

via Non Stop Masti

Коментари

 1. Gravatar zImage
  08:14:10 ч., 04.11.2006 г.
  1

  И все пак математиката се опитва да създаде модели на света в който живеем 😉

  А това е един интерсен текст за математиката и училището: http://descmath.com/desc/real.html

 2. Gravatar nedko
  10:57:47 ч., 04.11.2006 г.
  2

  грешчица в първия ред: „1 * 8 + 1 = 8“

 3. Gravatar Антония
  11:04:22 ч., 04.11.2006 г.
  3

  Ми… бляла съм 🙂

 4. Gravatar hp
  13:13:12 ч., 04.11.2006 г.
  4

  По-скоро фрактали…

 5. Gravatar deinxs
  16:32:08 ч., 06.04.2008 г.
  5

  к’ва грешка бе Недко,я обратно в 1-ви клас

 6. Gravatar Антония
  16:53:28 ч., 06.04.2008 г.
  6

  Да поясня – наистина имаше грешка, nedko я откри, а аз я поправих 🙂

Leave a comment