Хлъц.

Хълцам често, кажи-речи всеки ден. Силно. Понякога имам чувство, че ще ми се разкъса диафрагмата, потичат ми сълзи, разхлипвам се. Продължава от една-две до десетина минутки. Болезнено и стресиращо е.

И винаги ми се ще някой креационист да ми е под ръка, та да го зашамаросам за глупостта му. Ако някоя висша сила ни е създавала, не е ли могла да ни измисли малко по-качествено, да му се не види?!?

Чета The Bravo Evolution Report, дело на д-р Оливър Къри, експерт по еволюцията от London School of Economics. Интересно е. Сравнявам текста със статиите в Times, Sun и Herald, отразяващи доклада. Медиите отново са успели да опошлят всичко.

Хлъц.

Leave a comment