Причина и следствие

Щирлиц напои котката с бензин. Котката направи няколко крачки и се строполи. „Сигурно ѝ е свършил бензинът“, помисли си Щирлиц.

Коментари

  1. Gravatar КЕТИ
    16:35:36 ч., 31.12.2006 г.
    1

    jjjj

Leave a comment