2007-08-12 twitts

  • {Stardust} #1 в Русия, #4 в САЩ. Високи оценки от exit polls. Скоро и у нас? Или торентите пак ще спасяват положението? Аман! #
  • {Парадокс} на химикалката: колкото е по-красива, толкова по-сигурно е, че не работи. Само еднодневките пишат. #
  • {Свят} Олимпийски медали на глава от населението? Минимална възраст за консумация на алкохол? Необичайни карти: http://tinyurl.com/2m79s2 #
  • {Проклятие} Мамка й на съвременната музика – не можеш да я тананикаш! #

Leave a comment