Мрачновато, нали?

Спах почти 9 часа, нещо, което дори по празниците не успях да постигна. Събудих се с глава, пълна с памук. И започнах да се нося наоколо… неориентирано, дисбалансирано, плавно. Виждам всяко свое движение като на филм. Плаша се от възприятията си.

Плаша се и от Lucia:

… от Luis:

И се наслаждавам.

Leave a comment