Преплетени жици

Има едни уж прости думи на български, които не знам защо – ама точно на мен много трудни ми се струват. Все ги забравям. Но ВИНАГИ се сещам за английските им варианти, винаги. И ги побългарявам:

  • лос ⟹ мус
  • джамия ⟹ моска
  • мавър ⟹ мур

И други бъркам, ама в момента не се сещам кои бяха Фейспалм! To be continued…

Leave a comment