@peio Когато поръчваш – пращат ти най-близката кол…

@peio Когато поръчваш – пращат ти най-близката кола. Не могат да прогнозират в съответния точен час коя кола ще е най-близо.

Comments are closed.