… и костен мозък с много чесън ядохме – just in…

… и костен мозък с много чесън ядохме – just in case, нали. https://t.co/yPMZbkwNKB

Comments are closed.