Сигишоара е още по-дребен град – 28 хиляди населен…

Сигишоара е още по-дребен град – 28 хиляди население, но с напълно запазени и реставрирани сгради в стария град и мильорд туристи навсякъде.

Comments are closed.