Акроним

Петте най-големи проблема за MS Windows:

1) Вируси.
2) Инфекции.
3) Спайуеър.
4) Tроянци.
5) Aдуеър.

Май са уцелили акронима за последната версия…

Leave a comment