Оцени

Появявам се за секунда само, колкото да вметна, че Оцени такси е една много добра идея!

Обещавам като се приберем в София – ще съм много редовен сътрудник. Опитът (и добрия, и лошия) трябва да се споделя, нали.

Leave a comment