Познавателно

Два доста брутални линка осветлиха деня ми:

  1. God Trumps, написано от Christina Martin и илюстрирано от Martin Rowson;
  2. Hindu

  3. Evolution – глава от книгата Science Made Stupid, изцяло дело на Tom Weller.

Иначе… много студено и uncool.

Leave a comment