Ловът на катеричката

Следващият път ще мамя катериците така:

И ще видят те Хя-хя

Коментари

  1. Gravatar maumyh
    23:12:13 ч., 02.03.2009 г.
    1

    Ааааааааа (rofl) !!!

Leave a comment