Успели сме да напълним домашния сървър до козиркат…

Успели сме да напълним домашния сървър до козирката – един терабайт вече не ни стига, ще се сменят дискове. 3 терабайта, here we come.

Leave a comment