@veselala Към 18:00 ч. им дадох нотариално заверен…

@veselala Към 18:00 ч. им дадох нотариално заверено пълномощно, след 44 часа ми донесоха пратката, освободена от митница и всичко платено.

Leave a comment