@aquarium @chocolato Бой и смях. Боят за първичнос…

@aquarium @chocolato Бой и смях. Боят за първичността им, че нали само на физическо ниво чувстват, а смехът – да унищожи арогантността им.

Comments are closed.